STREK, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

70,44
Vērtība, milj. EUR
3%
Vērtības izmaiņas, %
68
Vieta topā
26,1
Apgrozījums, milj. EUR
8
EBITDA, milj. EUR
23
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem