SWEDBANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

664,21
Vērtība, milj. EUR
4%
Vērtības izmaiņas, %
3
Vieta topā
5 292,7
Apgrozījums, milj. EUR
752,4
EBITDA, milj. EUR
97
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem