SWEDBANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

590,89
Vērtība, milj. EUR
-11%
Vērtības izmaiņas, %
4
Vieta topā
5 834,9
Apgrozījums, milj. EUR
808,2
EBITDA, milj. EUR
97
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem