TELE2, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

221,41
Vērtība, milj. EUR
33%
Vērtības izmaiņas, %
27
Vieta topā
125,2
Apgrozījums, milj. EUR
42,1
EBITDA, milj. EUR
61
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem