TELE2, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

295,66
Vērtība, milj. EUR
34%
Vērtības izmaiņas, %
14
Vieta topā
131,4
Apgrozījums, milj. EUR
41,8
EBITDA, milj. EUR
70
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem