TIETO LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

58,42
Vērtība, milj. EUR
14%
Vērtības izmaiņas, %
82
Vieta topā
40,9
Apgrozījums, milj. EUR
5,7
EBITDA, milj. EUR
36
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem