TIETO LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

51,21
Vērtība, milj. EUR
-20%
Vērtības izmaiņas, %
90
Vieta topā
37,2
Apgrozījums, milj. EUR
2,9
EBITDA, milj. EUR
31
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem