All Media Latvia, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

47,39
Vērtība, milj. EUR
-3%
Vērtības izmaiņas, %
99
Vieta topā
18,5
Apgrozījums, milj. EUR
5,9
EBITDA, milj. EUR
21
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem