UNICREDIT LEASING, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2016. gada dati

43,12
Vērtība, milj. EUR
-2%
Vērtības izmaiņas, %
92
Vieta topā
382
Apgrozījums, milj. EUR
31,5
EBITDA, milj. EUR
58
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2016. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem