UPB, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

86,15
Vērtība, milj. EUR
17%
Vērtības izmaiņas, %
54
Vieta topā
197,2
Apgrozījums, milj. EUR
17
EBITDA, milj. EUR
26
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Būvniecība

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem