VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

184,86
Vērtība, milj. EUR
8%
Vērtības izmaiņas, %
32
Vieta topā
40,4
Apgrozījums, milj. EUR
19,3
EBITDA, milj. EUR
83
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem