VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

185,99
Vērtība, milj. EUR
1%
Vērtības izmaiņas, %
31
Vieta topā
39,3
Apgrozījums, milj. EUR
17,4
EBITDA, milj. EUR
83
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem