VENTSPILS NAFTA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

432,42
Vērtība, milj. EUR
-9%
Vērtības izmaiņas, %
8
Vieta topā
164
Apgrozījums, milj. EUR
67,9
EBITDA, milj. EUR
29
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem