BALCIA INSURANCE, SE

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

84,23
Vērtība, milj. EUR
-9%
Vērtības izmaiņas, %
55
Vieta topā
204,6
Apgrozījums, milj. EUR
50,1
EBITDA, milj. EUR
46
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem