BALCIA INSURANCE, SE

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

92,3
Vērtība, milj. EUR
8%
Vērtības izmaiņas, %
48
Vieta topā
194,6
Apgrozījums, milj. EUR
55,1
EBITDA, milj. EUR
41
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem