VIESNĪCA LATVIJA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

87,07
Vērtība, milj. EUR
5%
Vērtības izmaiņas, %
53
Vieta topā
23,9
Apgrozījums, milj. EUR
8,9
EBITDA, milj. EUR
52
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem