LUMINOR BANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

450,03
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
6
Vieta topā
4 738,9
Apgrozījums, milj. EUR
524,6
EBITDA, milj. EUR
81
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem