CONEXUS BALTIC GRID, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

241,00
Vērtība, milj. EUR
4%
Vērtības izmaiņas, %
20
Vieta topā
54,2
Apgrozījums, milj. EUR
29
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem