CONEXUS BALTIC GRID, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

232,21
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
24
Vieta topā
51,4
Apgrozījums, milj. EUR
24,5
EBITDA, milj. EUR
91
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem