BALTA, AAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

48,51
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
94
Vieta topā
108,8
Apgrozījums, milj. EUR
26,6
EBITDA, milj. EUR
83
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem