GROGLASS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

51,13
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
91
Vieta topā
17,3
Apgrozījums, milj. EUR
6,7
EBITDA, milj. EUR
14
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem