TAK INVESTĪCIJAS, AS (K)

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

48,08
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
96
Vieta topā
49,2
Apgrozījums, milj. EUR
7,1
EBITDA, milj. EUR
13
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Komunālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem