LSREF3 RIGA PLAZA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

47,95
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
97
Vieta topā
11,3
Apgrozījums, milj. EUR
6,9
EBITDA, milj. EUR
11
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem