REPHARM, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

350,04
Vērtība, milj. EUR
14%
Vērtības izmaiņas, %
14
Vieta topā
245,7
Apgrozījums, milj. EUR
31,7
EBITDA, milj. EUR
11
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem