REPHARM, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

401,03
Vērtība, milj. EUR
15%
Vērtības izmaiņas, %
9
Vieta topā
276,2
Apgrozījums, milj. EUR
39,5
EBITDA, milj. EUR
16
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem