A.C.B., AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

48,4
Vērtība, milj. EUR
-21%
Vērtības izmaiņas, %
91
Vieta topā
80,2
Apgrozījums, milj. EUR
5
EBITDA, milj. EUR
21
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Būvniecība

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem