BALTIC COAL TERMINAL, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

55
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
72
Vieta topā
10,6
Apgrozījums, milj. EUR
5,8
EBITDA, milj. EUR
16
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem