BALTIC CONTAINER TERMINAL, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

74,21
Vērtība, milj. EUR
11%
Vērtības izmaiņas, %
66
Vieta topā
16,5
Apgrozījums, milj. EUR
8,7
EBITDA, milj. EUR
21
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem