BALTIC DEVON MINK, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

50
Vērtība, milj. EUR
1%
Vērtības izmaiņas, %
84
Vieta topā
15,2
Apgrozījums, milj. EUR
4,7
EBITDA, milj. EUR
13
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem