BALTICOVO, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

76,36
Vērtība, milj. EUR
-9%
Vērtības izmaiņas, %
64
Vieta topā
48,7
Apgrozījums, milj. EUR
8,9
EBITDA, milj. EUR
48
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem