BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2014. gada dati

86,4
Vērtība, milj. EUR
-19%
Vērtības izmaiņas, %
40
Vieta topā
61,1
Apgrozījums, milj. EUR
13,1
EBITDA, milj. EUR
20
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Transports, tranzīts, loģistika

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2014. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem