BFIII LATVIA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2016. gada dati

52,53
Vērtība, milj. EUR
2%
Vērtības izmaiņas, %
78
Vieta topā
8,9
Apgrozījums, milj. EUR
6
EBITDA, milj. EUR
14
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2016. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem