BINDERS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

50,31
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
92
Vieta topā
99,9
Apgrozījums, milj. EUR
11,1
EBITDA, milj. EUR
26
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Būvniecība

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem