BITE LATVIJA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

120,68
Vērtība, milj. EUR
35%
Vērtības izmaiņas, %
40
Vieta topā
92,9
Apgrozījums, milj. EUR
23,2
EBITDA, milj. EUR
25
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem