BITE LATVIJA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

191,20
Vērtība, milj. EUR
58%
Vērtības izmaiņas, %
30
Vieta topā
106,3
Apgrozījums, milj. EUR
34,1
EBITDA, milj. EUR
25
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - IT un telekomunikācijas pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem