BlueOrange BANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

48,33
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
95
Vieta topā
657,1
Apgrozījums, milj. EUR
57,9
EBITDA, milj. EUR
67
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem