ABLV BANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

272,62
Vērtība, milj. EUR
46%
Vērtības izmaiņas, %
18
Vieta topā
3 973,3
Apgrozījums, milj. EUR
318,3
EBITDA, milj. EUR
77
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem