CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA, VAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

75,28
Vērtība, milj. EUR
-9%
Vērtības izmaiņas, %
65
Vieta topā
48,1
Apgrozījums, milj. EUR
8,3
EBITDA, milj. EUR
94
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Citi komerciālie pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem