CĒSU ALUS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

58,81
Vērtība, milj. EUR
8%
Vērtības izmaiņas, %
80
Vieta topā
54,3
Apgrozījums, milj. EUR
6,4
EBITDA, milj. EUR
63
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem