CĒSU ALUS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

61,64
Vērtība, milj. EUR
5%
Vērtības izmaiņas, %
78
Vieta topā
61,8
Apgrozījums, milj. EUR
6,4
EBITDA, milj. EUR
63
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem