CITADELE BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

209,25
Vērtība, milj. EUR
-9%
Vērtības izmaiņas, %
24
Vieta topā
3 052,1
Apgrozījums, milj. EUR
296,8
EBITDA, milj. EUR
77
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem