CITADELE BANKA, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

228,91
Vērtība, milj. EUR
3%
Vērtības izmaiņas, %
26
Vieta topā
3 311,8
Apgrozījums, milj. EUR
268,9
EBITDA, milj. EUR
77
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem