DELTA PROPERTY, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

89,60
Vērtība, milj. EUR
-
Vērtības izmaiņas, %
51
Vieta topā
12,1
Apgrozījums, milj. EUR
10,3
EBITDA, milj. EUR
16
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem