DĪKSNA, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

51,23
Vērtība, milj. EUR
-14%
Vērtības izmaiņas, %
90
Vieta topā
8,1
Apgrozījums, milj. EUR
4,6
EBITDA, milj. EUR
16
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Operācijas ar nekustamo īpašumu

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem