DROGAS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

142,39
Vērtība, milj. EUR
-3%
Vērtības izmaiņas, %
35
Vieta topā
103,1
Apgrozījums, milj. EUR
13,9
EBITDA, milj. EUR
52
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem