DROGAS, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

161,34
Vērtība, milj. EUR
13%
Vērtības izmaiņas, %
33
Vieta topā
107,1
Apgrozījums, milj. EUR
14,6
EBITDA, milj. EUR
52
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Tirdzniecība: patēriņa preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem