ADMIRĀĻU KLUBS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2019. gada dati

67,58
Vērtība, milj. EUR
-12%
Vērtības izmaiņas, %
70
Vieta topā
32,1
Apgrozījums, milj. EUR
8,4
EBITDA, milj. EUR
32
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Patērētāju pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2019. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem