EXPOBANK, AS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2017. gada dati

47,65
Vērtība, milj. EUR
-1%
Vērtības izmaiņas, %
97
Vieta topā
378,5
Apgrozījums, milj. EUR
57,1
EBITDA, milj. EUR
64
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2017. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem