GAUJAS KOKS, SIA

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2018. gada dati

52,41
Vērtība, milj. EUR
-17%
Vērtības izmaiņas, %
89
Vieta topā
60,8
Apgrozījums, milj. EUR
6,4
EBITDA, milj. EUR
19
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2018. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem