GJENSIDIGE BALTIC, AAS

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2015. gada dati

61,1
Vērtība, milj. EUR
-5%
Vērtības izmaiņas, %
68
Vieta topā
96,8
Apgrozījums, milj. EUR
40,9
EBITDA, milj. EUR
81
Korporatīvās pārvaldības koeficients
Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Industrija - Finanšu pakalpojumi

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību topā 2015. gadā
Uzņēmuma vērtības un industrijas vērtības salīdzinājums pa gadiem