Latvijas meža nozares uzņēmumu vērtības pieaugums

Latvijas meža nozares uzņēmumu vērtības pieaugums

/Indulis Kovisārs, AS Latvijas Finieris valdes loceklis, Meža sektora vadītājs/

Atzinīgi novērtējam Latvijas meža nozares uzņēmumu vērtības pieaugumu, ko sekmējis uzņēmumu paveiktais darbs un attiecīgi – uzlabojumi finanšu rādītājos.

Tāpat sava loma bijusi tam, ka Latvija ir pievienojusies eirozonai, vairojot stabilitāti un uzticību pasaules finanšu institūciju vērtējumā.

Vienlaikus jāuzsver, ka daļu no vērtības pieauguma veido pozitīvais noskaņojums pasaules akciju tirgū.

Tāpēc  esam pozitīvi piesardzīgi un aicinām nepārvērtēt šo rādītāju nozīmi Latvijas meža nozares ilgtermiņa konkurētspējas stiprināšanā.