VIDEO: Valsts kapitālsabiedrību loma nacionālās ekonomikas ilgtspējīgā izaugsmē

VIDEO: Valsts kapitālsabiedrību loma nacionālās ekonomikas ilgtspējīgā izaugsmē

Hannes A. Takacs, ERAB Kapitāla tirgu infrastruktūras pārvaldes un attīstības vadītāja prezentācija  
TOP101 Debates: Kā valsts uzņēmumu akciju kotācija biržā veicina valsts ekonomisko izaugsmi? 
Rīga, 12.04.2019.

Ielādēt prezentāciju