Laba korporatīvā pārvaldība palielina uzņēmuma vērtību

Laba korporatīvā pārvaldība palielina uzņēmuma vērtību

/Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Riga, AS valdes priekšsēdētāja/

Šoruden Latvijas vērtīgāko uzņēmumu topam aprit jau deviņi gadi. Šā topa ietvaros, ik gadu novērtējot pārvaldības kvalitāti vairāk nekā 600 Latvijas uzņēmumiem, birža vērtē publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu pārvaldību un atklātību pret sabiedrību. Pārvaldības vērtējuma ietekme uz uzņēmuma vērtību TOP101 ir 20% robežās.

Mūsdienās ikviena uzņēmuma vērtību veido ne tikai šodienas biznesa vērtība, bet arī biznesa ilgtspēja, kas ietver sevī ne tikai pagātnes rezultātus un tagadnes situāciju, bet galvenokārt nākotnes perspektīvas. To objektīvi novērtēt ir visgrūtāk un viens no veidiem, kā to var darīt, ir vērtēt uzņēmuma pārvaldības kvalitāti.

Korporatīvās pārvaldības kvalitāti uzņēmumā raksturo tas, kā uzņēmums tiek vadīts un kontrolēts. Korporatīvās pārvaldības kvalitāte ir cieši saistīta ar uzņēmuma vadības kvalitāti. No tā, cik profesionāla ir kompānijas vadība- gan valde, gan padome - vislielākā mērā ir atkarīga akcionāru izvirzīto mērķu sasniegšana. Taču svarīga ir ne tikai mērķu izvirzīšana, bet arī regulāra atskaitīšanās par sasniegtajiem rezultātiem. Tādēļ korporatīvās pārvaldības rekomendācijas liek akcentu tieši uz to, kā tiek veidota uzņēmuma padome, kādus galvenos profesionalitātes kritērijus kompānijas akcionāri izvirza kandidātiem, kāda ir to iepriekšējā pieredze, zināšanas un reputācija. Jo padome ir tā, kura uzraudzīs valdes darbu un prasīs no tās atbildību. Savukārt kompānijas valde būs tā, kas realizēs akcionāru izvirzītos mērķus un vēlmes, kā arī regulāri atskaitīsies par paveikto. No uzņēmuma padomes un valdes mijiedarbības vistiešākā mērā ir atkarīga arī uzņēmuma nākotnes vērtība.

Birža, kā viens no Top 101 veidotājiem, ieņem aktīvu pozīciju veicinot sabiedrības izpratni par kvalitatīvas pārvaldības nozīmi, kā arī aicinot uzņēmumus uzlabot pārvaldības kvalitāti un vispārējo biznesa ētiku Latvijā. Kā zināms, Latvija ir izvirzījusi mērķi pievienoties OECD, kas tiek atzīts par pasaules bagātāko valstu klubu. OECD pievērš īpaši lielu nozīmi pārvaldības jautājumiem un uzskata pārvaldību par vienu no būtiskākajiem OECD dalībvalstu konkurences priekšnosacījumiem.

Ikviens tālredzīgs uzņēmuma īpašnieks saprot, ka korporatīvā pārvaldība kļūst īpaši svarīga brīdī, kad uzņēmumam nepieciešams papildus kapitāls straujākai attīstībai vai tā akcionāri vēlas uzņēmumu pārdot. Uzņēmumi ar labu korporatīvo pārvaldību spēj piesaistīt kapitālu ar izdevīgākiem nosacījumiem un veiksmīgāk konkurēt ilgtermiņā, baudot lielāku investoru, banku, sadarbības partneru un sabiedrības uzticību. Potenciālie investori ir gatavi maksāt vairāk par uzņēmumiem ar labu korporatīvās pārvaldības praksi. Arī biržas investori vienmēr būs atvērti kompānijām, kuras ir labi pārvaldītas, kuru vadība ir motivēta straujai izaugsmei un spējīga īstenot ambiciozus plānus ievērojot labas pārvaldības principus, jo no tā vistiešākā mērā ir atkarīga uzņēmuma nākotnes vērtība un konkurētspēja ilgtermiņā.