Devītais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Devītais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

/Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Riga, AS valdes priekšsēdētāja/
/Kārlis Krastiņš, AS IBS Prudentia valdes priekšsēdētājs/

„Prudentia” kopā ar Nasdaq Riga, turpinot īstenot šo sabiedriski nozīmīgo iniciatīvu, kuras mērķis ir sniegt atbalstu izglītotas sabiedrības attīstībā un veicināt topošo uzņēmēju izaugsmi un izpratni par uzņēmuma vērtību un kvalitatīvas korporatīvās pārvaldības nozīmi, ir sagatavojusi kārtējo Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. 

Kopumā šī gada TOP101 ir nesis labas ziņas – pārsvarā uzņēmumu vērtība ir augusi. To ir sekmējusi uzņēmumu naudas plūsmas un pelnītspējas rādītāju uzlabošanās un biržas akciju cenu kāpums Eiropā. Pozitīvas izmaiņas ir vērojamas arī labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanā.

Īpaši jāizceļ kokrūpniecības uzņēmumu un banku vērtības pieaugums. Kokrūpniecības uzņēmumiem 2013. gadā ir ievērojami uzlabojusies EBITDA (peļņa pirms amortizācijas, nolietojuma, procentu izdevumiem, ienākumiem un nodokļiem), vēl lielāku ietekmi ir atstājis Eiropas biržu akciju salīdzinošo rādītāju pieaugums 2014. gadā. Bankas 2013. gadā ir uzrādījušas labu peļņu un pašu kapitāla pieaugumu, tas arī ir pamatā sekmējis vērtības kāpumu.

Runājot par valsts uzņēmumiem, kuri tradicionāli ir ieņēmuši augstas vietas Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 sarakstā, pārvaldība ir īpaši svarīga, jo šie uzņēmumi ieņem nozīmīgu lomu Latvijas tautsaimniecībā gan kā darba devēji, gan tāpēc, ka tie darbojas nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs un veido ievērojumu iekšzemes kopprodukta daļu. Ja salīdzinām ar pasaules labāko praksi valsts aktīvu pārvaldīšanā, var secināt, ka daudzu valstij piederošo uzņēmumu vērtības potenciāls Latvijā joprojām nav realizēts pilnā mērā. Tomēr uzņēmumos, kuros līdzās valstij strādā arī privātais akcionārs, pārvaldības līmenis tuvojas pasaules labākajai praksei. Labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošana ir ļoti būtiski atkarīga no akcionāru izpratnes par tās nozīmi un atbilstošas motivācijas, jo īpaši uzņēmumos ar dominējošo akcionāru. Pasaules prakse rāda, ka labi pārvaldīti uzņēmumi ir konkurētspējīgāki, jo tie var piesaistīt kapitālu ar izdevīgākiem nosacījumiem un tādējādi veiksmīgāk konkurēt ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas līmenī.

Tomēr vēlreiz uzsveram, TOP101 ir to veidotāju viedoklis par uzņēmumu vērtību (enterprise value), tā nav cena, par kuru šos uzņēmumus var pirkt vai pārdot, cenu nosaka pircējs un pārdevējs konkrētā darījumā.