TOP 101 pēdējās vietas uzņēmuma vērtība, milj. EUR