TOP 101 vērtības un Latvijas IKP (faktiskajās cenās), mljrd. EUR