Par mums

TOP 101 misija

mission

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 ir sabiedriski nozīmīga iniciatīva, kuru kopš 2005. gada īsteno „Prudentia” un Nasdaq Riga. Šīs iniciatīvas pamatā ir projekta veidotāju vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas par uzņēmumu vērtību un to ietekmējošiem faktoriem. Projekta mērķis ir, skaidrojot uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, apvienošanas motivāciju un korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmumu konkurētspējas pilnveidošanā gan Latvijas, gan Baltijas mērogā, nostiprināt izpratni par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu atskaites punktu tālākai attīstībai.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 uzskatāmi pierāda neapstrīdamo patiesību – Latvijas vērtīgākie uzņēmumi ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, un tie ir Latvijas valsts labklājības un drošības mēraukla.

TOP 101 veidotāji

Par Prudentia

AS „Prudentia” ir vadošais korporatīvo finanšu uzņēmums Baltijā ar birojiem Rīgā un Tallinā. Prudentia piedāvā pilnu investīcijas bankas pakalpojumu spektru un M&A darījumu konsultācijas korporatīvajiem un privātajiem klientiem.

Papildus pamatdarbības virzienam gadu no gada Prudentia mērķtiecīgi piedalās un īsteno vairākus sociāli nozīmīgus projektus, kuru mērķis ir sniegt atbalstu izglītotas sabiedrības attīstībai un veicināt topošo uzņēmēju izaugsmi.

No 2005. gada Prudentia sadarbībā ar biržu Nasdaq Riga īsteno Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 projektu, savukārt, sākot ar 2020. gadu Prudentia kopā ar Nasdaq Tallinn piedāvā sabiedrībai arī Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Vairāk: top101.ee.

Plašāka informācija par Prudentia pieejama šeit: prudentia.lv.

Par Nasdaq Riga

Nasdaq Riga ir vienīgā regulētā birža Latvijā. Tā nodrošina regulētu un augstākajiem standartiem atbilstošu tirgus infrastruktūru. Birža sniedz iespēju uzņēmumiem efektīvā veidā piesaistīt kapitālu, veicinot institucionālo un privāto investoru dalību uzņēmumu publiskajos piedāvājumos un turpmākajā vērtspapīru tirdzniecībā.

Izmantojot elektronisku tirdzniecības sistēmu, birža saved kopā uzņēmumus, kuri vēlas piesaistīt kapitālu izaugsmei un ieguldītājus, kuriem ir brīvi līdzekļi un vēlme gūt peļņu, kā arī biržas biedrus – bankas un brokeru sabiedrības, kuri darbojas kā starpnieki ieguldītāju vārdā.

Nasdaq Baltijas tirgus veido vienotu Nasdaq biržu Tallinā, Rīgā un Viļņā, kā arī Nasdaq CSD piedāvājumu, nodrošinot kapitāla tirgus infrastruktūru visā pievienotās vērtības ķēdē – no vērtspapīru iekļaušanas, tirdzniecības un kotēšanas biržā līdz norēķiniem un drošai vērtspapīru glabāšanai. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaqbaltic.com

Kontakti

Jautājumiem, kas saistīti ar TOP101, lūdzu, lietojiet mūsu pamata e-pasta adresi:

prudentia@prudentia.lv
Prudentia

AS Prudentia
Global M&A Baltics
www.prudentia.lv
Republikas laukums 2a, LV-1010, Rīga, Latvija
Telefons: +371 67212324

Nasdaq riga

Nasdaq Riga
www.nasdaqbaltic.com
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
Telefons: +371 67 212 431