SALDUS CEĻINIEKS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

71

Vieta TOPā
value

29.86

Vērtība, milj. €
value_change

-

Izmaiņas vērtībā
turnover

32.1

Apgrozījums, milj. €
ebitda

3.8

EBITDA, milj. €
cgs

21

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Būvniecība un būvmateriāli

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

100% - SALDUS CEĻINIEKS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Būvniecība un būvmateriāli
  • Reģistrācijas numurs
    48503000026
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā