CEĻU, TILTU BŪVNIEKS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

99

Vieta TOPā
value

21.27

Vērtība, milj. €
value_change

-

Izmaiņas vērtībā
turnover

8.5

Apgrozījums, milj. €
ebitda

2.7

EBITDA, milj. €
cgs

21

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Būvniecība un būvmateriāli

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

100% - CEĻU, TILTU BŪVNIEKS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Būvniecība un būvmateriāli
  • Reģistrācijas numurs
    42103019682
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā