MIKROTĪKLS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2022

place

4

Vieta TOPā
value

1308.28

Vērtība, milj. €
value_change

5%

Izmaiņas vērtībā
turnover

378.8

Apgrozījums, milj. €
ebitda

108.8

EBITDA, milj. €
cgs

8

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2022)

26% - MIKROTĪKLS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2022)

Dati

  • Industrija
    Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
  • Reģistrācijas numurs
    40003286799
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā