MIKROTĪKLS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

4

Vieta TOPā
value

1182.28

Vērtība, milj. €
value_change

-10%

Izmaiņas vērtībā
turnover

334.3

Apgrozījums, milj. €
ebitda

89.3

EBITDA, milj. €
cgs

10

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

25% - MIKROTĪKLS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces
  • Reģistrācijas numurs
    40003286799
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā